Omfattande nyproduktion på flera orter

VD HSB Anders 2022 100

 

HSB Östergötlands nyproduktion har löpt på som planerat och vi har projekt på flera orter. I Linköping och stadsdelen Berga arbetar vi med HSB Bäcken, som består av 52 hyreslägenheter med inflyttning i början av 2022. Det är mer än ett decennium sedan vi byggde hyresrätter, vilket gör det extra spännande på flera sätt. Intill uppförs HSB brf Ridderstad, där vi hade första spadtag i oktober för 47 nya lägenheter. I och med dessa två projekt slutför vi satsningen på den här fina tomten, som vi haft i nästan tio år. Vi äger även äldre hyresfastigheter i Berga. I Laggkärlet planerar vi för en omfattande renovering och vi undersöker fortfarande möjligheten att bygga på med fler nya lägenheter.

Som stor fastighetsaktör i Berga känns det självklart att ta ansvar för att utveckla stadsdelen. Ett nytt samarbete har inletts med ICA-fastigheter, Heimstaden och Stångåstaden, där vi tillsammans står inför stora och spännande förändringar som bidrar till en trivsam, trygg och tillgänglig miljö.

Som alltid är det lika glädjande att ha nyproduktion på flera orter i vår region. 2021 kom vi igång i Motala med HSB brf Cyklisten. Intresset för radhusen i bostadsrättsform har varit fantastisk stort och vi fick förmånen att träffa såväl en äldre målgrupp som förväntansfulla förstagångsköpare. Under året hade vi inflyttning i HSB brf Tallkotten i Mjölby. Det är samma typ av radhus och de mätningar som har gjorts där visar på en hög kundnöjdhet – faktiskt den högsta inom hela HSB. Härnäst står Vadstena på tur. Här blir det fina lägenheter med ett underbart läge vid Vätterns strand och intresselistan är redan lång. Det ser vi fram emot!

HSB Cykelsiten Ext2 jpeg

HSB brf Cyklisten i Motala.

Ökad digitalisering och personliga möten
HSBs digitala utveckling fortsätter med insatser som omfattar alla 26 föreningar. Under året har vi fokuserat på säkerhetsmässiga grunder, som vi nu bygger vidare på. Jag sitter sedan 2020 i styrelsen för HSB Affärsstöd, vilket ger en bra inblick i hur omfattande projektet är när det gäller tid, kraft och leveranser. Vi står inför en positiv och nödvändig utveckling, vilket gör mödan värd.

Motsatsen till den digitala världen är våra fysiska möten. Jag kan fortfarande känna glädjen i kroppen då kontoret fylldes av liv igen under oktober månad. Efter allt distansarbete så hördes ett sorl i fikarummet och skratt i korridorerna. Även kundsupport öppnade upp och vi fick in besökare på kontoret igen. Innan de nya restriktionerna trädde i kraft hade jag även förmånen att vara med på möten ute i föreningarna. Jag uppskattar våra intressanta samtal och trevliga fikastunder tillsammans.

Ett annat fysiskt möte var Bostadsrättsdagen som genomfördes i början av december. Det var efterlängtat att få bjuda in våra förtroendevalda och vi hade ett intressant och uppskattat program. Förutom alla lärdomar och funderingar, så bär jag även med mig en stark känsla av samhörighet. Den känslan kommer säkert att förstärkas under 2023, då HSB fyller 100 år. Planeringen har dragit igång i hela landet och det kommer att bli extra festligt, något som vi alla kan se fram emot.

HSB – en vital organisation
På många sätt står HSB starkare än någonsin, både vad gäller vår grundtanke och vår framtid. Under 2021 fick vi en ny förbundsordförande då Anders Lago avrundade tio framgångsrika år och Johan Nyhus tillträdde. Det markerar början på något nytt. Att vår egen styrelseordförande, Mariethe Larsson, blev vice ordförande gör oss stolta. Jag ser det som en styrka i vår förening och ett bevis på gott ledarskap.

Att arbeta på distans ställer krav på medarbetare och ledare. Jag vill rikta en eloge till alla som visar ett beundransvärt driv och engagemang. Precis som 2020 har våra kollektivanställda ute hos våra kunder fått ta ett stort ansvar i en tid med snabba förändringar. Årets medarbetardag fick tyvärr ställas in fysiskt, men vi sågs digitalt och vi har även haft andra digitala möten, bland annat uppskattade frukostmöten.

Vi gick in i 2021 med en stark ekonomi och avslutar året på samma sätt. Den budget som vi lade hösten 2020 visade sig vara ganska försiktig. Ett positivt inflöde av nya kunder, en lönsam förvaltning och aktiv nyproduktion har ökat omsättningen. Med andra ord överträffar vi vår budget med råge. Det ger oss möjligheter att satsa framåt, vilket gynnar våra medarbetare, kunder och medlemmar.

Hållbarhet är en av de frågor som ligger högst upp på vår agenda. Under året har vi haft revison och vi är fortsatt certifierade inom kvalitet och miljö. Det innebär trygga leveranser till våra kunder, vilket också visar sig i årets kundundersökning där vi fick ett NKI på 71, det vill säga samma som förra året. Jag ser det som en styrka i en svajig tid. Nu siktar vi framåt mot nya resultat och mål!

Anders Stjärnberg
Vd HSB Östergötland