En öppen och genomlyst organisation

HSB kod

HSBs kod

 

”Vi finns till för våra medlemmar. Det i sin tur kräver engagemang, insyn och möjlighet att påverka. Därför finns styrdokumentet HSBs kod för föreningsstyrning, ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organisation. Alla medlemmar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka, om man så önskar. Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt."

Här kan du läsa mer om våra styrdokument och vad de innebär för våra medlemmar och vår verksamhet.
HSBs kod för föreningsstyrning

Anders Stjärnberg
Vd HSB Östergötland