Ett stort fokus på nyproduktion

NYPROD Ridderstadvy2

Intresset för den egna bostaden fortsätter att öka. 2021 blev ett omväxlande år, där vi kan se hur efterfrågan har följt det som skett i omvärlden. HSB Östergötland är verksamma på en marknad där det finns ett stort behov av bostäder, främst i tillväxtregionen Linköping. Men efterfrågan växer även på andra orter. 

– Under 2021 har vi etablerat två nya projekt. Det ena i Motala, där vi redan haft spadtag och säljstart i början av året. De första bokningarna kom direkt och sedan har det bara fortsatt. Motala är en expansiv kommun och vi kände att just Bråstorp med sitt strategiska läge intill staden, kommunikationer, service och Vättern var en attraktiv plats för många. Det andra projektet är i vackra Vadstena. Här befinner vi oss på ett tidigare stadium. Men många hör av sig och vi tror på samma framgång som i grannstaden, speciellt med tanke på projektets fantastiska läge vid Vätterns strand, berättar Inger Kannerstål, Marknads- och medlemschef på HSB Östergötland.

Satsning på stadsdelen Berga
Under året har arbetet i stadsdelen Berga i Linköping fortsatt med full kraft. HSB Östergötland har haft ett första spadtag för HSB brf Ridderstad, som blir granne med HSB brf Panorama. Här byggs även HSB Bäcken – 52 attraktiva hyreslägenheter på 2-4 rum och kök med hög standard, härliga uteplatser och gemensamhetslokal med bastu och relax. Inflyttning kommer att ske i början av 2022.

– Uthyrningen inleddes med viss försiktighet under 2021, men förväntas ta fart i takt med att fastigheten står alltmer klar. Undersökningar visar att många efterfrågar större ytor idag, speciellt när distansarbete någon eller några dagar i veckan ser ut att ha blivit ett etablerat arbetssätt. Andra hyresgäster har efter ett långt liv lämnat villan och föredrar ett generöst boende med plats för allt de värdesätter, säger Inger Kannerstål.

Tvärs över gatan finns ett hyresbestånd uppfört under 1960-talet. Laggkärlet består av 238 hyresrätter som nu renoveras och planen är att skapa ytterligare 70 nya lägenheter högst upp i husen. Ett pilotprojekt ska påbörjas, där resultatet ligger som grund för det fortsatta omfattande arbetet.

ATT UTVECKLA fotograf andreas i stngstaden berga centrum 2021 04 28 776A3280

Jonathan Karlsson, transaktionsansvarig, Heimstaden Bostad. Anna Nyberg, vd, ICA Fastigheter. Fredrik Törnqvist, vd, Stångåstaden. Anders Stjärnberg, vd, HSB Östergötland.

 – Utvecklingen av Berga pågår för fullt. Redan 2020 inledde vi en satsning tillsammans med ICA-fastigheter, Heimstaden och det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden, där vi är med och skapar en mer tillgänglig och trygg miljö. Dessutom planeras det för cirka 250–300 nya lägenheter. Det här är oerhört positivt, för vi vet att många har ett stort hjärta för Berga och den känslan ska få leva kvar, säger Karl-Johan Styrenius, bygg- och projektchef på HSB Östergötland.

En målmedveten utveckling
Utvecklingen av HSB Östergötlands fastigheter är ett pågående arbete, där hela hyresbeståndet ses över utifrån ett långsiktigt perspektiv.

– Vi utgår alltid från olika parametrar, säger Karl-Johan Styrenius. De med störst behov måste gå först, vilket oftast är de äldre fastigheterna. Vi ser i första hand till skick och energiförbrukning när vi lägger våra långsiktiga planer. Allt vi gör, oavsett om det är nyproduktion eller ombyggnation, ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Det fortsätter att vara HSBs signum.

ATT UTVECKLA IMG 2745

”Det var flera år sedan vi byggde hyresrätter, därför är det extra roligt att kunna erbjuda våra medlemmar den här möjligheten nu. Jag tror många kommer att bli positivt överraskade när de upptäcker vad Bäcken har att erbjuda .”
John Hall, projektledare på HSB Östergötland.

HSB Bäcken, Berga Park, Linköping
Projekt: 52 hyresrätter, 2-4 rum och kök. 52–103 kvm. Generösa balkonger och uteplatser.
Inflyttning: Kvartal 1, 2022

Läs mer om vår nyproduktion och renoveringar här.

Nya digitala steg
Den digitala satsningen har fortsatt under året. Nya projekt har lanserats, samtidigt som utvecklingen av nya tjänster och stöd fortsätter.

– Den digitala resan är ett omfattande arbete på ett lokalt plan och på riksnivå. Allt vi gör sker med kunder och medarbetare i fokus. Vi ser ett stort värde i att kunna erbjuda våra medlemmar, och speciellt de förtroendevalda, nya smidiga tjänster. Samtidigt vill vi förenkla våra medarbetares vardag, säger Johanna Svanberg, verksamhetsutvecklare på HSB Östergötland.

Nyhet – HSB Dokument
Under 2021 har arbetet omfattat ekonomi- och affärssystem i hela HSB. Nya tjänster, såsom Automatiserad brf, har blivit ett digitalt stöd för styrelserna från och med årsskiftet. En av nyheterna är HSB Dokument som lanserades i slutet av februari - en tjänst som ersätter HSB Föreningsdokument i Mitt HSB. Förändringen innebär en ny layout och förbättringar vid uppladdning av dokument. I Automatiserad brf finns även forum för att utbyta erfarenheter och skapa ökad kontakt bland de boende.

– Förändringsarbetet fortsätter och det ställer krav på oss alla. Steg för steg ökar kunskapen och medvetenheten i takt med att vi ser nyttan med det som sker. Härnäst står ett nytt ärendehanteringssystem på tur efter årsskiftet. Med andra ord fortsätter vi att förenkla tillvaron och skapar nya möjligheter. Vi frigör resurser, som i sin tur kan stötta våra kunder i andra sammanhang. På så sätt kommer vi kunna leverera en service på en helt annan nivå framöver, konstaterar Johanna Svanberg.